Hem

Milo är en australian shepherd, en ras som står för flexibilitet och kreativitet. MILO står också för

 • Mål
 • Innovation
 • Ledarskap
 • Organisation

Örtholm Consulting


Hjälper företag och organisationer att
öka kundnöjdhet och lönsamhet

i sina tjänsteleveranser


Skall ni etablera ett nytt kundteam eller en kundsupport?

Behöver ni utveckla ert team eller nyckelpersoner i teamet?

Vill ni utveckla era kundrelationer och få nöjdare kunder?

Behöver ni öka er lönsamhet eller effektivitet?

Behöver ni tillfällig ledarkompetens?


Örtholm Consulting erbjuder omfattande tjänster inom managementrådgivning för företag och organisation. Vi specialiserar oss på interim management, rådgivning, mentorskap och coaching. Med vår djupa erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa er att navigera genom utmaningar, maximera er potential och uppnå hållbar tillväxt. I centrum för våra tjänster finns alltid kunden. Lita på oss för professionell och skräddarsydd rådgivning som hjälper er att nå era affärsmål.

Hans Örtholm

Under mer än 30 år har jag arbetat med olika former av tjänsteleveranser och långsiktiga samarbeten inom framför allt IT. Detta har givit mig möjligheten att bygga upp en djup kompetens och genuin förståelse för vad som krävs för att tjänsteproduktion och samarbeten kring tjänster skall bli framgångsrika.


Grunden är en genuin förståelse för uppdragsgivarens behov, en förmåga att leverera effektivt, samt - framför allt - förmåga att kommunicera och samarbeta människor emellan.


Med mina erfarenheter som grund vill jag hjälpa verksamheter att lyckas så bra som möjligt med sina långsiktiga samarbeten och tjänster.


Hans Örtholm

Allmänt

Hans är specialist inom komplexa tjänster, samt kund- och leverantör-samverkan. Han åtar sig uppdrag som rådgivare, coach och mentor, samt Interim Manager, primärt inom IT, samt IT-relaterade tjänsteområden.


Hans har mer än trettio års erfarenhet som ledare för leverans och försäljning av komplexa IT-tjänster. Han har vid ett flertal tillfällen engagerats för att etablera nya engagemang eller för att vända relationer med utmaningar till välmående samarbeten. Hans har också drivit framgångsrika uppdrag inom verksamhetsledning av IT-tjänster, innovation, samt individ- och teamutveckling. Hans har erfarenhet av att arbeta både i nationella och internationella, mång-kulturella organisationer.


Exempel på uppdrag

 • Account General Manager
  Utvecklat en långsiktig och positiv affärsrelation kring IT-outsourcing
 • Account Executive
  Genomfört ett antal förändrings- och moderniseringsprojekt
 • Industry engagement manager
  Paketerat, sålt och levererat applikationstjänster
 • Client engagement manager
  Utvecklat samverkan och innovation tillsammans med kunden
 • Principal Business consultant
  Utvecklat och implementerat processer för IT-styrning och samverkan kring IT sourcing, genomfört utbildningar och coachning kopplat till konsult- och IT-tjänster, samt drivit workshopar för innovation och samverkan


Erfarenhet från följande industrier

 • IT och Telecom
 • Resor och transporter
 • Tillverkande industri
 • Offentlig sektor


Anställningar

2020-           Örtholm Consulting

2017-2020  DXC Technology

2000-2017  Computer Science Corp

1997-2000  Saab Combitech Network

1986-1996  Preseco Informationssyst.

1983-1986  Ericsson Information syst.


Relevanta utbildningar/certifieringar

2021   DISC analysverktyg

2021   SAFe® 5 Agilist

2011   CobiT Foundation

2002   Diplomerad marknadförare


Nationalitet: Svensk


Språk

Svenska  Modersmål

Engelska  Flytande

Danska  Förstår

Norska  Förstår