Hem

Örtholm Consulting


"Att hantera IT-tjänster kräver en effektiv ledning och styrning, oavsett om det handlar om en intern IT-avdelning eller en outsourcad verksamhet. Många komponenter måste hanteras och behoven ändras över tid. Ofta är flera parter inblandade, som alla har olika mål och ambitioner. Fokus blir lätt tekniken och vilka möjligheter den skapar och man glömmer då affärsbehoven som skall tillgodoses, med ett växande gap mellan verksamhet och IT till följd. Sedan är det ju så att oavsett behov och möjligheter handlar tjänster alltid om människor – mottagare och utförare – och när det gäller människor kan allt (eller inget) hända!


Med mer än 30 års erfarenhet i olika ledar- och konsultroller inom IT-tjänsteföretag har jag byggt upp en gedigen erfarenhet kring vad IT-tjänster handlar om. Jag har arbetat med att sälja, starta upp, utveckla och avveckla tjänster. Det är med denna erfarenhet som bas jag nu vill hjälpa företag och organisationer att hantera utmaningar kopplade till sin IT-verksamhet, så att den blir effektiv och långsiktig."

Hans Örtholm

Grundare och seniorkonsult

Örtholm Consulting åtar sig uppdrag inom ledning och styrning av IT-tjänster. Speciellt kan Örtholm Consulting bidra i områden där olika parter interagerar, till exempel i gränssnittet mellan IT-organisationen och kärnverksamheten, eller där ett företag eller en organisation köper komplexa IT-tjänster av en eller flera leverantörer, som till exempel vid en outsourcing av IT. Andra områden där Örtholm Consulting kan bidra är kring Innovation och i coachning av individer och team, samt vid affärsutveckling av IT-tjänster. Självfallet kan Örtholm Consulting också erbjuda tjänster som chef eller ledare att hyra. Läs mer under "Tjänster".