Om mig

Hans Örtholm

Mitt mål är att använda den erfarenhet jag byggt upp kring tjänster under mina år inom IT för att hjälpa organisationer och företag utveckla sina tjänster och sin IT-verksamhet, internt så väl som externt, samt att hjälpa team och ledare vända problem och utmaningar till styrkor.


Jag har en gedigen erfarenhet som ledare i olika positioner, både som chef med personalansvar och som ledare för olika sammansatta team. Med en positiv syn på människor och deras förmågor har jag lätt att bygga vinnande team och goda relationer med kunder och partners, samt inom den egna verksamheten.


Som person är jag strukturerad och organiserad till min natur och jag har en förmåga att tänker efter före, vilket gör att jag snabbt kommer in i nya roller och därför kan hanterar så väl hinder som möjligheter på ett effektivt sätt.


Jag har höga krav på mig själv och strävar efter att utveckla både mig och min omgivning. Samtidigt balanserar jag insats och nytta så att jag lägger fokus på rätt saker. Detta sammantaget gör att jag når och ofta överträffar förväntningar och uppsatta mål.

Uppdrag och anställningar

DXC.technology (Tidigare CSC), 2000 – 2020

Under mina år inom DXC/CSC har jag arbetat inom fyra områden i olika roller

 • Som kundansvarig har jag haft det övergripande ansvaret för företagets tjänster, mestadels outsourcing av infrastruktur och applikationer, gentemot olika kunder inom resor/transporter, samt inom offentlig sektor. Ansvaret har omfattat tillväxt, lönsamhet, kundrelationer, leveranser och teamledning. Affärernas storlek har varit 100 – 200 miljoner kronor per år och leveransen har varit både lokal och global.
 • Som leveransansvarig har jag arbetat tillsammans med olika kundteam och vår globala leveransorganisation för att säkerställa att vi levererar tjänster inom så väl infrastruktur som applikationsförvaltning med en hög kvalitet, samt att utveckla tjänsteportföljen både till enskilda kunder och branscher. Här har jag arbetat gentemot resor/transporter, tillverkande industri, telekommunikation, finans och dryckesindustri. Jag har här också haft personalansvar och verksamheten har varit i storleksordningen upp till cirka 200 miljoner kronor.
 • Som managementkonsult och innovationsledare har jag både arbetat med egna konsultuppdrag och varit ledare för ett konsultteam. Exempel på uppdrag jag genomfört som managementkonsult är:

- Etablera och driva ett innovationsforum

- Ta fram en IT-styrning utifrån COBIT

- Utveckla och implementera en kund- och leverantörsgemensam styrning för IT Sourcing

- Framtagning och genomförande av utbildning i konsultrollen

- Coachning av individer och team baserat på Insights Discovery

- Planering och genomförande av innovationsworkshopar

- Framtagning av modell för Sourcing-tjänster inom Telecom

 • Som säljledare har jag agerat projektledare för framtagning av anbud avseende outsourcing, ramavtal och projekt. Värdet av kontrakten var upp till cirka 400 MSEK och processen omfattade hela kedjan från kvalificering till framtagning och kvalitetssäkring av offerter, samt avtalsförhandling. Inom ramen för uppdraget ingick också att implementera CSC:s globala säljmodell i Sverige.


Saab Combitech Network AB, 1997 – 2000

På Combitech Network arbetade jag i huvudsak som kundansvarig och som teamledare för konsultverksamhet. Uppdragen vi arbetade med var framför allt outsourcing av IT för kunder med höga krav på säkerhet, t ex försvarsindustrin, samt konsulttjänster och försäljning av produkter inom IT-säkerhet.


Preseco Informatioinssystem AB, 1986 – 1996

På Preseco började jag som programmerare och systemutvecklare av lösningar för telefoni, men gick sedan över och arbetade som chef för service och helpdesk till våra kunder och partners i Sverige och övriga Norden.


Ericsson Information Systems AB, 1983 – 1986

På EIS startade jag min bana som utvecklare med konstruktion av komponenter i telefonväxlar.

Utbildningar & kurser

Diplomerad marknadsförare • 2002 • IHM

Utbildningen omfattade marknadsföring, företagsekonomi, affärsjuridik och marknadsanalys. Hans tilldelades utmärkelse för att ha erhållit högsta betyg i samtliga ämnen, samt för bästa examensarbete där examensgruppen tog fram en affärsplan till den Kemiska sektionen vid Stockholms universitet för vidareutbildning av kemister.


Sergant • 1983 • Ingenjörtrupperna Ing1


Gymnasieingenjör• 1982 • Säveskolan i Visby

4-årig teknisk linje, El-teleteknisk gren


Kurser

Hans har under åren genomgått ett antal kortare och längre kurser i projektledning, ledarskap och management, försäljning, affärsutveckling, förhandlingsteknik, samt ett antal tekniska kurser, med mera.

Språk

 • Svenska (Modersmål)
 • Engelska (Talar & skriver flytande)
 • Danska (Förstår tal och skrift)
 • Norska (Förstår tal och skrift)

Teknik/Verktyg

Van användare av:

 • MS Office
 • Salesforce

 

Utbildad i och har god erfarenhet av att använda olika verktyg för analyser, workshops, etc, samt

  • COBIT
  • Insights Discovery